A Texán Fajtaklub története

A Texán Klub a fajta magyarországi elterjedése kezdetén 1972 évben alakult meg Mondén-Texán Klub néven és kezdte meg működését. A közös klub létrehozását a szükséges létszám elérése indokolta és a legteljesebb békességben működtünk 1979. március 4.-ig, amikor is a két fajtát tenyésztők a taglétszám optimális növekedése miatt a szétválás mellett döntöttek. Ez időtől fogva a két klub külön-külön önállóan működik. Az alapító tagok közül jelenleg is aktív tenyésztők Tóth Sándor, Tóth István és Juhász János.

Néhány évi munka után többévi pangás következett. Tóth Sándor ösztönzésére 1993-ban újjászerveztük a klubot. Kijelenthetjük, hogy az új belépő tagok illetve tenyésztő társak szakmai munkája nyomán óriásit fejlődött ez a galambfajta. Megélénkült a klubélet, amit a klubon kívüli tenyésztők is a kiállításokon való megjelenésük alkalmával érzékelhetnek.

Élő kapcsolatunk van több európai ország Texán klubjával (olasz, francia, szlovák, német klubokkal). 1997-től klubunk tagja az Amerikai Egyesült Államok Texas Állama Cleveland városában működő Auto-sexing Texan Pioneer szövetségnek. Az európai és tengerentúli klubok negyedévenként megjelenő újságjaikban már cikkek jelentek meg a magyar Texán Klub életéről és tenyésztőiről. Természetesen ezeket a kiadványokat magyarra fordítva minden klubtagunk rendszeresen megkapja.

Évente rendezvényeket tartunk az ország legkülönbözőbb részeiben, ahol a kedvenceinket házi verseny formájában minősítjük, valamint ezeken a rendezvényeken közösen döntünk a klub életében felmerülő legfontosabb kérdésekről. E rendezvényeknek már hagyománya van.

Tagságunk az elmúlt évben úgy látta, hogy sürgősen dönteni kell talán a legfontosabbról, a tenyésztési irány meghatározásáról. Ezért elhatároztuk, hogy a magyarországi Texán Klub a világon fellelhető különféle tenyésztési irányok közül a fajtát kitenyésztő és a fajtaleírást alapvetően meghatározó országból, azaz az USA-ból származó fajtaleírást – illetve fejlődő fajta lévén – az ő mindenkori módosításukat figyelembe véve alkotjuk meg a hazai Auto – Sexing Texan Pioneer fajtaleírást. Sajnos a hazánkban eddig megjelent szakirodalom sokféle eltéréssel közölte, sőt esetenként alapvető tévedéseket is elkövetett a különféle fajtaleírást közlő cikkekben, könyvekben. Ezek rendkívül hátráltatták elsősorban a kezdő tenyésztők tenyésztői munkáját és a fajta pozitív irányú fejlődését.

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting