Kerekegyháza, Texán Klub Kiállítás és taggyűlés 2018.01.20-21. emlékeztető ( Deák Sándor)

Emlékeztető

a Texán fajtaklub 2018. január 21-én megtartott Közgyűléséről.

 

 

 

Helyszín: Kerekegyháza,

 

 

Ács Balázs elnök:

Köszöntötte a megjelenteket és külön megköszönte, a klubtagok aktivitását. Elmondja hogy  a Kisújszállási Európa kiállítás óta nem volt ennyi galamb kiállítva a fajtaklub részéről .

Megállapította, hogy a jelen van 23 fő klubtag, így a taggyűlés határozatképes. A Texán klub tagsága jelenleg 43 fő.

Tájékoztatást adott azokról a klubtagokról, akik nem tudtak eljönni.

Javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető személyére, Deák Sándor titkár úr személyében, melyet a tagság egyhangúan elfogadott.

 

Ezt követően ismertette a napirendet:

 

 1. Új tagok felvétele
 2. A kiállítás értékelése, Tóth István szakelőadó
 3. Díjkiosztó, Tóth István / Ács Balázs/ Deák Sándor.
 4. A Klubelnök beszámolója, ( 2018. évi munkaterv)
 5. Pénzügyi beszámoló , Deák Sándor
 6. Tóth István, Tóth Sándor alapító tagunk kitüntetése
 7. Tölgyesi Lajos beszámolója.
 8. Hozzászólások

 

A fentiek alapján a taggyűlés a napirendet egyhangúan elfogadta.

 

1./ Ács Balázs elnök: Elöljáróban elmondja, hogy előzetesen 6 fő jelezte belépési szándékát a klubban, és közülük három fő már ki is állított ezen a kiállításon.

Nem ez az első ilyen alkalom, akinek hiteles ajánlója van annak biztosítani szoktuk ezt a lehetőséget.

Így Kula Imre és Ömböli Mihály, akiket Tölgyesi Lajos ajánlott, és Hegyi Tamás akit Palánkai Ádám ajánlott most itt kiállít. Rajtuk kívül még Szalai György és Juhász Péter és Gábor Tamás jelezte belépési szándékát a klubba.

 

Ezt követően megkérte a felvételüket kérő tagjelölteket, hogy röviden mutatkozzanak be, mondják el hány pár texán galamb alkotja a tenyéssz állományukat és mi motiválta őket a fajtaklubba történő belépésre.

 

A bemutatkozások után kérte, hogy a tagság egyesével szavazzon a tagfelvételüket kérőkről.

 

 • Kula Imre. : Döntés : 23 igen
 • Ömböli Mihály : Döntés:  23 igen.
 • Szalai György : Döntés: 23 igen
 • Hegyi Tamás : … Döntés: 23 igen
 • Juhász Péter: Döntés: 23 igen
 • Gábor Tamás Döntés: 23 igen

 

 

 

Taggyűlés egyhangúan elfogadott és meghozta az alábbi döntését:

 

1/2017. (I.21.) döntés

A MGKSZ. Texán Fajtaklub döntött,  hogy tagsága elfogadta, hogy a Kula Imrét, Ömböli Mihályt, Hegyi Tamást, Szalai Györgyöt, Juhász Péter és Gábor Tamást felveszi tagjai sorába.  

Megállapította, hogy minden jelentkező Klubtagsági kérelmét a jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták. Annak külön örül, hogy ezáltal a Dunántúl jelentősen erősödik. Reméli, hogy aktív tagjai lesznek a közösségnek, eredményes tenyésztői munkát kíván nekik.

2./ Ács Balázs elnök átadta a szót Tóth Istvánnak, hogy szakmailag értékelte a kiállítást.

Tóth István elmondta, hogy a kiállítás sikeres volt, sok madár került bemutatásra.

A kiállított egyedek jó minőségűek, de sajnos nem látszik előrelépés a recesszív állományban. Talán a jövő évtől a Franciaországból behozott egyedek hozhatnak fejlődést ezen színnél is.

3./  Díjkiosztó

Ács Balázs elnök: Mielőtt megkezdjük a díjkiosztót meg kell állnunk egy pillanatra és emlékezni Kun Józsi Bácsira.

Emlékezésünk a nevét viselő vándordíjban lesz örök, amelyet most a 2017. év leg kiemelkedőbb tenyésztője kapja, aki a csapatversenyek abszolút győztese. Neki tisztelgünk azzal is, ha a jövőben is, barátságban legjobb tudásunk szerint képviseljük a Texán fajta galamb tenyésztését.

A díj Tóth István felajánlása a Tóth Sándornak adandó emlékdíjjal együtt, köszönjük neki.

Ezt követően díjátadásra került sor. Deák Sándor/ Tóth István adták át a díjakat.

Díjazottak:

Fajta győztes hím Papdi Imre

Fajta győztes tojó Thuróczy Gábor

Klub győztes hím Bíró István

Klub győztes tojó Szabó József

Legszebb recesszív vörös hím Tölgyesi Lajos

Legszebb recesszív vörös tojó Deák Sándor

Csapatverseny I.  helyezett Bíró István 95,16 átlagpontszám

Csapatverseny II. helyezett Sebestyén László 95,16 átlagpontszám

Csapatverseny III. helyezett Szabó István 94,8 átlagpontszám

Kun József emlékdíj Thuróczy Gábor

Különdíjat kaptak: Papdi Imre, Szabó István, Sebestyén László, Utasi Miklós, Deák Sándor,

Bíró István, Bajkai Endre, Szarka István, Klement Stefán, Szombat Sándor.

Gratulálunk a díjazottaknak.

4./ A Klubelnök beszámolója, és a  2018. évi munkatervi javaslat ismertetése.

Ács Balázs elnök:

Először is gratulált a kiállítóknak. Szép számú és sok kiváló galamb van kiállítva.

Köszönte a bírálóknak a munkáját, és távollétében Wágner Robinak hogy a sok probléma ellenére megoldotta részt vételét a bírálaton.

Visszatekintve az elmúlt évre úgy érzi, hogy sikeres eseményekben gazdag évet hagytunk magunk mögött.

Sikerült minden rendezvényünket terv szerint megtartani, sikerült bírálóink egy részével kijutni Franciaországba ahol mint kiállítók is jól szerepeltünk, és sikerült néhány jó texánnal frissíteni hazai állományunkat.

Bírálóink értékelése egyre egységesebb összehangoltan egymást kiegészítve végzik feladatukat.

Újabb tagokkal erősödik csapatunk, amire büszkék lehetünk, mert azt jelzi, hogy úgy a texán tenyésztésében, mint a klubéletben többen elismerik tevékenységünket és közénk akarnak tartozni.

Reménykedünk, hogy az MGKSZ választások is hoznak egy kis változást, és az új vezetők jobban elismerik a szakmai munkát.

Az ez évi programokról:

Az elmúlt évi fiatalgalamb bemutatón döntöttünk arról, hogy ezentúl a Fajtaleírásnál az eredeti USA standard a követendő. Pontosan:

12/2017. (IX.9.) döntés

 

A MGKSZ Texán Fajtaklub tagsága elfogadta, hogy a texán fajta standardját az amerikai meghatározás alapján használja. – Döntött, hogy a Szakmai Bizottság és szakmai irányító koordinálásával áttekintik a szakmai napon elhangzott javaslatokat a fajtaleírás magyarázata anyag pontosítására vonatkozólag, és azt 2018. évben megtárgyalja.

Január hó.: a hónap végéig jelentést kell adni a klub létszámáról. Ezért kérlek mindannyitokat a klub és az egyesületi tagság befizetésére.

Lehetséges, hogy a mai napon tudjuk pontosítani az ez évi programokat, és akkor mielőbb elkészülhet a 2018. évi munkatervünk.

Májusi szakmai nap. Tóth István felajánlotta, hogy ez évben is rendezhetjük Ráckevén a szokott helyen. Téma lehetne a Texán Fajtaleírás magyarázatának bemutatása, de addigra az anyagnak el kell készülnie. Ez a program egyúttal bíráló továbbképzésnek is minősül.

Kérdezi Tóth István szakelőadót lát e arra esélyt hogy addigra elkészül az anyag?

Ha igen szavazzuk meg a helyszínt a pontos időpont meghatározása nélkül.

Szavazásra került sor, a tagság 27 igen (az újonnan felvett tagok már szavazhattak) meghozta az alábbi döntést:

2/2018. (I.21.) döntés

A MGKSZ. Texán Fajtaklub tagsága elfogadja, hogy a szakmai nap Ráckevén kerüljön megtartásra és a témája a „Texán Fajtaleírás magyarázatának bemutatása” legyen. A májusi szakmai nap szervezésének felelőse Tóth István, és Tölgyesi Lajos a szakmai bizottság vezetője.

Fiatalgalamb bemutató és szakmai nap, programra ősszel kerülne sor, szeptember hónapban. Az időpont később kerül pontosításra.

Információnk szerint Palánkai Ádám és Sebestyén László tervezett egy programot, van e még másnak javaslata?

Felkérte Palánkai Ádámot vázolja fel elképzelésüket.

Palánkai Ádám ismertette a fiatalgalamb bemutatóra és szakmai napra vonatkozó elképzelésüket.

Miután más javaslat nem érkezett szavazásra került sor és a tagság 27 igen szavazattal meghozta az alábbi döntést:

 

3/2018. (I.21) döntés

 

A MGKSZ. Texán Fajtaklub tagsága elfogadta, hogy a 2018.évi fiatalgalamb bemutatóra és szakmai napra Sebestyén László Karácsondi tanyáján kerüljön sor szeptember hónapban. a program megszervezéséért Palánkai Ádám és Sebestyén László felelős.

 

 

Texán Fiatalgalamb kiállítás: Eddig egy javaslat érkezett Juhász István részéről, Gyomaendrőd Országos Fiatalgalamb kiállítás keretében, 2018. november hónapban.

 

Felmerült még Kisújszállás is mint lehetőség. A gazdasági vezetőjükkel, Víg Károllyal még Békéscsabán történt egyeztetés, azóta nem jelentkezett, de úgy gondoljuk a Gyomaendrődi lehetőséget most meg kell ragadnunk.

Van e erre a rendezvényre más javaslat?

Miután más javaslat nem volt felkérte Juhász Istvánt mondja el javaslatát:

 

Az ismertetés után szavazásra került sor a tagság 27 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.

 

4/2018. (I.21) döntés

 

A MGKSZ. Texán Fajtaklub tagsága elfogadta, hogy a 2018.évi fiatalgalamb kiállítást Gyomaendrődön kívánja megtartani az Országos Fiatalgalamb kiállítás keretében, amennyiben a kiállítás jogát a az egyesület megszerzi.

 

A fajtaklub éves kiállítására a hagyományoknak megfelelően 2019 januárjában a  Kerekegyháza Kiállítás keretében javasolja megrendezni. A tagság a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi döntést:

 

5/2018. (I.21) döntés

 

A MGKSZ. Texán Fajtaklub tagsága elfogadta, hogy a 2019.évi Fajtaklub kiállítását Kerekegyházán kívánja megtartani 2019. január hónapban.

 

Új javaslatok:

Díjazások:

Jelenleg érméket és oklevelet adunk. Olcsó és elegáns, de nem mindenkinek ez a véleménye.

Papdi Imi régebbi ötlete már, hogy fényképezzük, le a nyertes galambot tegyük keretbe és az legyen a díj. Ez is hibátlan ötlet, de nem tudnánk a díjkiosztóra produkálni.

A mostani ötlet az, hogy olyan oklevelet adjunk, amelyen rajta lenne az adott nyertes galamb fényképe is.

Ezt sem tudnánk azonnal adni, de a kiállításon átadnánk az érmét és pótlólag eljuttatnánk a fényképes oklevelet.

Így az oklevél is felértékelődne akár be is lehet kereteztetni ( ezt már mindenki maga) és adnánk is valamit a rendezvényen.

A javaslatot a tagság 27 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi döntést:

 

6/2018. (I.21) döntés

A MGKSZ. Texán Fajtaklub tagsága elfogadta, hogy a 2018.évi kiállítástól kezdődően a győztes galambok fényképével ellátott oklevél kerül átadásra, amely így később kerül átadásra.

 

Közös program: arra gondoltunk, hogy a klub összegyűjtött pénzéből csinálnánk egy közös programot. PL.

 1. Akár Gyomaendrődön a FIATALGALAMB KIÁLLÍTÁSON szombaton csinálhatnánk egy közös programot.

Szombat estére a klub pénzén mindenkit vendégül látnánk egy éjszakára szállodába és közös vacsorára a tenyésztői esten (italfogyasztás nélkül).

Így másfél napot együtt lehetnénk, galambászhatnánk, aki akarja hozhatná társát is, ( saját költségén) jó közösség összekovácsoló program lehetne.

 1. Másik lehetőség, amely Franciaországban felvetődött a Franciák részéről, hogy szervezzünk újra EU kiállítást, mert most már sokkal többen szívesen jönnének.

Én azonnal azt reagáltam, hogy nem, de ehhez nincs jogom mert én csak végrehajtó és nem eldöntő ember vagyok!

Ha ezt akarjátok erre is készülhetünk, de ehhez már többen kellünk, itt meg kell osztani a feladatokat.

 

Ezt követően a két javaslatról külön-külön történt szavazás: a közös rendezvényt a tagságból 10 fő támogatta, az Európa Kiállítás megrendezését 17 fő, ennek alapján az alábbi döntés született:

 

7/2018. (I.21) döntés

 

A MGKSZ. Texán Fajtaklub tagsága elfogadta, hogy a Fajtaklub pénzmaradvány a Franciaországi kiállításához hasonló Európa Kiállításra előkészítésére és meredezésére fordítja. A kiállítást a lehetőségek függvényében 3 éven belül kell megrendezni.

 

 

5./ Pénzügyi beszámoló. Deák Sándor

Deák Sándor titkár és pénztáros ismertette a 2017. év gazdálkodásról szóló beszámolót:

 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2018. évről

PÉNZKÉSZLET 2017.01.01. nap. : 792 432 Ft

BEVÉTELEK 2017. évben: tagdíjból/ sapkákból/ májusi szakmai nap/ Abonyi fiatalgalamb bemutatóból Össz: 354 700 Ft

Nagyobb bevételi tételek: Tagdíjból: 47×5000= 235 000 Ft

Ráckevei Szakmai nap: 29 000 Ft

Abony klubnap: 17 000 Ft

Békéscsaba kiállítás: 53200 Ft

Texán Sapka: 6000 FT

Támogatás: Palánkai Ádám: 5 000 Ft

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZKÉSZLET 2017. évben összesen: 1 147 132 Ft

Kiadások 2017. évben.:

Nagyobb tételek:

 1. évi Békési díjak 12805 Ft ( most lett fizetve)

Kun József Koszorú          8000 Ft

Ketrecfüggvény tartó     37500 Ft (250 db)

Köpenyek hímzése            11800 Ft

Webes szolgáltatás             7493 Ft

Díjak Békéscsabai kiállításra 11 310 Ft

Postaköltség A Kerekegyházi kiállításra: 6020 Ft

 

A Francia nemzetközi kiállítás kiutazásának támogatására.:    542 967 Ft

Összes kiadás a  2017. évben . :                     639 975 Ft

Összes bevétel a 2017. évben + amit áthoztunk 2016. évről, összesen 1 147 132

PÉNZKÉSZLETÜNK 2017.12. 31. nap.                    507 157 Ft

Anyagilag sem szegényedtünk el, és megálltuk a helyünket a nemzetközi kiállításon is!

A mai nappal ez már változik, erre a rendezvényre is lesz kiadásunk, mint a bírálók úti költsége, étkeztetése, szállása, valamint a díjak költsége.

Bevételünk is lesz a nevezési díjból és ez fedezi a kiadásokat.

 

Várható bevételi források a 2018. évben. ( tervezett. )

Az idei évre is három nagyobb projektet tervezünk:

Májusi Szakmai nap

Szeptember vagy október hóra Fiatalgalamb bemutatót

November hóra Fiatalgalamb kiállítást

 1. Január Kerekegyháza kiállítás

Elvileg minden rendezvényen lesz plusz bevételünk.

Klubtámogatás? Valamennyi pénz abból is jöhet. A mostani kiírás szerint kb. 70 % teljesítettünk, a többi 30% nem csak raktunk múlik.

Tagdíjból kb. 30 fő még nem fizetett: 150 000 Ft

Nagyobb tervezett kiadásaink: Webes szolgáltatás

Díjak utazási költségek.

Közös program. ( elnöki előterjesztés tartalmazza )

A tagság a beszámolót megtárgyalta és elfogadta 27 igen szavazattal.

 

8/2018. (I.21) döntés

 

A MGKSZ. Texán Fajtaklub tagsága elfogadta a Fajtaklub 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

 

6./ Tisztelet díj átadása

 

Tóth István  ismertette, hogy Tóth Sándor a Fajtaklub alapító tagja, bíráló, bejelentette, hogy egészségi állapota miatt befejezi a galambászatott és a bírálatot.

Az elnökség javasolja, hogy Tóth Sándor több évtizedes kiemelkedő tenyésztői munkájáért és a bíráló tevékenységéért „örökös tiszteletbeli tag” címet kapjon

A javaslatot a tagság elfogadta.

Tóth István a tenyésztést abbahagyó Tóth Sándor részére a Fajtaklub nevében tiszteletdíj adott át.

 

7./ Tölgyesi Lajos szakmai bizottsági elnök beszámolója.

Tölgyesi Lajos beszámolt a szakmai bizottság 2017. évi munkájáról. Elmondta, hogy a szervezet létrehozása jó döntésnek bizonyult igyekeztek segíteni az elnökséget a döntések előkészítésében és a felmerülő problémák kezelésében.

 

9/2018. (I.21) döntés

A MGKSZ. Texán Fajtaklub tagsága elfogadta a Fajtaklub Szakmai Bizottsága 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

 

 8./ Egyebek

 

Bíró István kért szót és elmondta, hogy az elmúlt időszakban történtek miatt, melyet nehezen élt meg szeretne egy ideig csak mint tag jelen lenni a klub életében, nem kívánja a honlapot sem tovább működtetni. Elmondja még hogy Balogh István bíráló általa üzeni hogy nem kíván a továbbiakban a klub tagja lenni. Kilépésének az oka az hogy úgy érzi nem az ő szakmai tapasztalatának és tudásának megfelelően kapott pozíciót a klubban.

 

A tagság a bejelentést tudomásul vette.

 

Ács Balázs: Megköszönte a tagság aktív részvételét és jó utat kívánt mindenkinek. Bezárta a közgyűlést.

 

 

             Deák Sándor                                                                 Ács Balázs

Klubtitkár Jegyzőkönyvvezető sk.                                         Klub elnök sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting