Szakmai Munkacsoport működési rendje

Magyar Texán Klub Szakmai Munkacsoportjának
Működési Rendje

A munkacsoport jogállása: a klubgyűlés ún. szakmai munkacsoportot meghatározott időre választja. A munkacsoport tagjainak létszáma a csoportvezetővel együtt a működőképesség érdekében 7 fő lehet. A csoportvezetőt a csoport tagsága többségi szavazattal választja meg.
Megbízása három évre szól, mandátuma a vezetőséggel együtt lejár. Amennyiben a csoport valamely tagja bármilyen okból, több alkalommal nem vesz részt a megbeszéléseken, a vezetőjük köteles kezdeményezni leváltását, a klubgyűlés felé.

A munkacsoport vezető hatásköre: a munkacsoport irányítása és összefogása. A munkacsoport vezető a Texán klub vezetőségi üléseire állandó meghívott.

A munkacsoport hatásköre: kapcsolattartás a klubtagokkal és a klub vezetőséggel szinte minden kérdésben, mely a klub életével kapcsolatos.  A munkacsoport vezetője és egy tagja előzetes bejelentkezés alapján betekinthet a klubnyilvántartásokba, és ellenőrizheti a pénztárkönyv folyamatos vezetését, és a bizonylatokat.

Munkacsoport feladata: Döntések előkészítése minden olyan ügyben, amely a vezetőség és a tagság részéről felmerül, legyen az szakmai jellegű kérdés, kiállítás szervezése, díjazással kapcsolatos feladatok, a bírálat utáni feladatok, összesítés – katalógusba leadás, bírálók küldésének javaslata a különböző kiállításokra, etikai kérdések megvitatása. Rendezvényenként legyen jelen egy-két tag, aki felel a lebonyolításért, közösen a klubvezetőkkel.

A munkacsoport beszámolási kötelezettsége: Minden klubgyűlésen a munkacsoport vezető és tagjai jogosultak az eltelt időszakban végzett munkájukról beszámolni.

Magyar Texán Klub Vezetősége

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting